Zawartość Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Prawidłowa instrukcja uwzględnia następujące elementy:

  • uwarunkowania ochrony przeciwpożarowej, które wynikają z przeznaczenia, sposobu eksploatacji, realizowanego procesu technologicznego, czy też magazynowania (przechowywania) oraz warunków technicznych obiektu, w tym ryzyka wybuchu;
  • zdefiniowanie wyposażenia w określone urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice, a także sposoby przeprowadzania ich przeglądów technicznych i zabiegów konserwacyjnych;
  • procedury postępowania w sytuacji pożaru bądź innego zagrożenia;
    procedury zabezpieczenia prac ryzykownych pod kątem pożarowym, o ile takie prace są przewidywane;
  • uwarunkowania i organizację ewakuacji osób oraz faktyczne sposoby ich weryfikacji;
  • procedury zapoznania użytkowników obiektu, w tym personelu pracującego, z formalnymi regulacjami przeciwpożarowymi oraz zawartością przedmiotowej instrukcji;
  • wymogi i obowiązki dotyczące ochrony ppoż dla osób, które są ich stałymi użytkownikami;
  • plany obiektów, określające również ich usytuowanie, a także terenu przylegającego z uwzględnieniem parametrów graficznych.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*