W jakich okolicznościach należy przekazać instrukcję do straży?

Na mocy § 6.2 Rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów do właściwego lokalnie Komendanta Powiatowego/Miejskiego PSP należy dostarczyć dwie części instrukcji:
część I określa warunki ochrony przeciwpożarowej § 6.1 pkt. 1
część II definiuje plany graficzne zgodne z § 6.1 pkt. 8

Należy jednak zaznaczyć, że ustawodawca stwierdził, iż nie każdą instrukcję obowiązkowo powinno się przekazywać do straży. Instrukcję Przeciwpożarową należy dostarczyć wówczas, gdy dotyczy ona budynku objętego wymogiem posiadania systemu sygnalizacji pożarowej. To, w których budynkach wymagany jest SSP definiuje § 28.1 rozporządzenia.
Instrukcję dostarcza się do zastosowania służbowego w celu planowania, organizowania i prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych prowadzonych przez jednostki ochrony ppoż. W określonych sytuacjach Komendant Powiatowy/Miejski ma prawo zwolnić z obowiązku dostarczenia dokumentacji, jednak fakt ten nie może doprowadzić do niespełnienia warunków przedstawionych w § 6.3.
W/w dokumenty należy przechowywać w miejscu umożliwiającym natychmiastowe wykorzystanie ich w sytuacji działań ratowniczych.

Umocowanie prawne:
§ 6.2, § 6.4, § 28 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*