W jaki sposób właściwie wdrożyć instrukcję bezpieczeństwa pożarowego?

Stworzeniu przepisów związanych z wymogiem opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (§ 6. 1 Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów) towarzyszyło określenie regulacji odnośnie wdrożenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego poprzez właściwy zapis w rozporządzeniu.
Podstawowym warunkiem prawidłowego wprowadzenie w życie przepisów ppoż jest zapoznanie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego całego zespołu pracowników i innych osób korzystających z obiektu. Optymalne zapoznanie z instrukcją powinno odbyć się w drodze szkolenia bhp lub szkolenia ppoż. Zapoznanie się przez pracownika z instrukcją powinno zostać potwierdzone osobistym podpisem np. na liście uczestników spotkania związanego z zaznajomieniem się instrukcją lub poprzez przygotowane w tym celu oświadczenie. Oświadczenia tego rodzaju powinny być przechowywane w odrębnej specjalnie do tego celu przeznaczonej teczce, bądź też w aktach personalnych pracownika.
Bez wątpienia optymalną formą zapoznania pracowników z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego bywają szkolenia bhp lub ppoż. Istotne jest, aby tego rodzaju szkolenie bhp lub ppoż miało zaplanowane w programie zapoznanie z instrukcją i nie było przeprowadzane kosztem innych ważnych tematów.
Mówiąc o prawidłowym wdrożeniu instrukcji, należy mieć na uwadze również przestrzeganie jej postanowień oraz, jeśli pojawi się taka sytuacja, realizowanie wszelkich uwzględnionych w niej zaleceń.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*