Uprawnienia umożliwiające opracowywać instrukcję bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego mogą być opracowywane przez osoby, które uzyskały odpowiednie kwalifikacje. Aby posiadać prawo do wykonywania czynności dotyczących ochrony przeciwpożarowej, polegające na zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, w tym m.in. sporządzać instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, powinny spełniać przynajmniej jedno z wymienionych kryteriów:
posiadać wykształcenie średnie i ukończyć szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej,
uzyskać tytuł zawodowy technika pożarnictwa,
posiadać wykształcenie wyższe oraz ukończyć szkolenie specjalistów ochrony przeciwpożarowej,
posiadać wykształcenie wyższe z zakresu inżynieria bezpieczeństwa pożarowego lub tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa, bądź też uzyskać właściwe uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu,
inżyniera bądź technika pożarnictwa w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego – inżyniera lub technika pożarnictwa.

Regulacja prawna:
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*