Przestrzeń zagrożona wybuchem

Przestrzeń zagrożona wybuchem – jest to przestrzeń, w której może występować mieszanina wybuchowa, o stężeniu zawartym między dolną i górną granicą wybuchowości. Dla określenia częstotliwości i długości czasu występowania atmosfer wybuchowych wprowadzono pojęcie stref. Miejsce, w którym nie oczekuje się występowania atmosfery wybuchowej w takich ilościach by wymagało to specjalnych środków ostrożności jest traktowane jako nie stwarzające zagrożeń. Wyróżnia się następujące przestrzenie zagrożone wybuchem dla palnych par, gazów i pyłów:

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*