Okresowe przeglądy budynku

przegląd obiektów budowlanych

Stan techniczny obiektu budowlanego powinien zapewniać bezpieczeństwo osób, które w nim przebywają. Aby mieć pewność, że budynek spełnia odpowiednie normy, należy co jakiś czas przeprowadzić przegląd.

Warto pamiętać, że na właścicielu spoczywa obowiązek zapewnienie bezpiecznego użytkowania budynku, także w przypadku różnych zjawisk takich jak silne wiatry, wyładowania atmosferyczne i intensywne opady, a także powodzie. Przegląd obiektów budowlanych pozwala ocenić czy budowla spełnia odpowiednie wymagania i nie stanowi zagrożenia dla jej użytkowników.

Podstawowe kontrole

Raz do roku trzeba sprawdzić stan techniczny instalacji gazowych i przewodów kominowych. Niezbędna jest również kontrola wszystkich instalacji i elementów budynku, które są narażone na niekorzystne działanie czynników występujących w czasie eksploatacji budynku, a także na szkodliwy wpływ zjawisk atmosferycznych. Każdego roku trzeba przeprowadzić przegląd urządzeń, które odpowiadają za ochronę środowiska.

Systematyczny przeglądów wymaga instalacja elektryczna i piorunochronna, a także stan techniczny kotłów.

Kto przeprowadza przegląd obiektów budowlanych?

Takie kontrole są przeprowadzane wyłącznie przez osoby, które posiadają właściwe uprawnienia. Na przykład stan techniczny instalacji elektrycznej mogą sprawdzić jedynie specjaliści w zakresie eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń energetycznych. Kontrola przewodów kominowych jest przeprowadzona przez osoby, które mają kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim.

Koszty przeglądów wahają się od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Cena zależy od rodzaju przeglądu, wielkości obiektu i ilości elementów, instalacji i urządzeń, które będą podlegały kontroli.  Profesjonalny przegląd zlecisz w firmie BatiPlus Polska Sp. z o.o. Przegląd obiektów budowlanych.

Odpowiedzialność i kary

Jeśli kontrola wykaże nieprawidłowości, które mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia użytkowników nieruchomości, a także powodować zagrożenie mienia, środowiska lub doprowadzić do katastrofy budowlanej, właściciel musi je jak najszybciej usunąć. W przypadku zaniedbania obowiązkowych przeglądów obiektów budowlanych zostały przewidziane kary grzywny, która jest nakładana na właściciela.

Zadania takie jak przegląd obiektów budowlanych i nadzór inwestorski mogą być wykonywane jedynie przez wykwalifikowane osoby, które posiadają wystarczające uprawnienia do wykonywania takiej pracy. Warto także pamiętać, że osoba, która dokonuje przeglądu budynku, również ponosi odpowiedzialność. W przypadku niedopatrzeń lub błędów może zostać ukarana karą grzywny, a nawet pozbawienia wolności.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*