Jakie rodzaje budynków należy wyposażyć w Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego?

Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego opracowuje się dla obiektów:

1. użyteczności publicznej, takich jak: biura, szkoły i przedszkola, szpitale, instytucje, teatry czy kina,

2. zamieszkania zbiorowego, w tym domy opieki i sanatoria, domy wczasowe
i pensjonaty, hotele itd.,

3. produkcyjnych, magazynowych i inwentarskich.

Nie każdy budynek wymaga opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109 poz. 719), §6. 8.:
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego nie jest wymagana dla obiektów lub ich części,
o których mowa w ust. 1, jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto:

1. kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1000m3, z zastrzeżeniem pkt. 2;

2. kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1500m3;

3. powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1000m2

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*