Gdzie powinno zamieszczać się plany ewakuacji?

Schematy ewakuacji w postaci wywieszanych tablic – zgodnie z § 5. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. – bezwzględnie powinny znajdować się w publicznych oraz niepublicznych szkołach i placówkach edukacyjnych. Plan ewakuacji powinien znajdować się w miejscu dobrze widocznym, a ponadto w sposób umożliwiający łatwy dostęp do niego. Rozporządzenie nie zawiera jednak dokładniejszych wytycznych.

Miejscem, gdzie także obligatoryjnie wymagane są plany ewakuacyjne są muzea. Na mocy Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie zabezpieczenia zbiorów w muzeach przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym zniszczeniem lub utratą zbiorów oraz sposobów przygotowania zbiorów do ewakuacji w sytuacji pojawienia się zagrożenia dyrektorzy muzeów zobligowani są do opracowania planów ewakuacyjnych zbiorów muzealnych.

Aktualnie przestało już obowiązywać Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 lutego 1998 r. w sprawie opracowania planów ewakuacji osób w przypadku powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia w zakładach opieki zdrowotnej, dla których Minister Zdrowia i Opieki Społecznej jest organem tworzącym lub sprawującym nadzór, które także określało obowiązek stworzenia planów ewakuacji m.in. w obiektach szpitalnych.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*