Zawartość Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Styczeń 4, 2017 admin 0

Prawidłowa instrukcja uwzględnia następujące elementy: uwarunkowania ochrony przeciwpożarowej, które wynikają z przeznaczenia, sposobu eksploatacji, realizowanego procesu technologicznego, czy też magazynowania (przechowywania) oraz warunków technicznych obiektu, […]

1 2