Budynek

Styczeń 4, 2017 admin 0

Budynek – zgodnie z ustawą prawo budowlane, jest to obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród oraz posiada […]

Obiekt budowlany

Styczeń 4, 2017 admin 0

Obiektem budowlanym wg. definicji przedstawionych w prawie budowlanym nazywa się: a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z […]

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Styczeń 4, 2017 admin 0

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego zwana czasami Instrukcja przeciwpożarowa lub Instrukcja pożarowa jest dokumentem wymaganym w całym okresie użytkowania budynku począwszy od jego odbioru przez Państwową Staż […]

1 2 3