Przestrzeń zagrożona wybuchem

Styczeń 4, 2017 admin 0

Przestrzeń zagrożona wybuchem – jest to przestrzeń, w której może występować mieszanina wybuchowa, o stężeniu zawartym między dolną i górną granicą wybuchowości. Dla określenia częstotliwości […]

Gęstość obciążenia ogniowego

Styczeń 4, 2017 admin 0

Gęstość obciążenia ogniowego – rozumie się przez to energię cieplną, wyrażoną w megadżulach, która może powstać przy spaleniu materiałów palnych znajdujących się w pomieszczeniu, strefie […]

Klasa odporności pożarowej budynku

Styczeń 4, 2017 admin 0

Klasa odporności pożarowej budynku – symbol, któremu przyporządkowano wymagania dotyczące właściwości materiałów i elementów konstrukcyjnych budynku, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. […]

Zagrożenie wybuchem

Styczeń 4, 2017 admin 0

Zagrożenie wybuchem – rozumie się przez to możliwość tworzenia przez palne gazy, pary palnych cieczy, pyły lub włókna palnych ciał stałych, w różnych warunkach, mieszanin […]

Strefa 22

Styczeń 4, 2017 admin 0

Strefa 22 – przestrzeń, w której chmury pyłu palnego mogą występować rzadko i utrzymywać się tylko przez krótki okres lub gdzie występować mogą warstwy pyłu […]

Strefa 21

Styczeń 4, 2017 admin 0

Strefa 21 – przestrzeń, w której istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia pyłu palnego podczas normalnych warunków pracy w ilościach, które są w stanie utworzyć mieszaninę pyłowo-powietrzną.

Strefa 20

Styczeń 4, 2017 admin 0

Strefa 20 – przestrzeń, w której pył palny w postaci chmury występuje stale lub często podczas normalnych warunków pracy, w ilościach wystarczających do utworzenia mieszaniny […]

Strefa 2

Styczeń 4, 2017 admin 0

Strefa 2 – przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa zawierająca mieszaninę z powietrzem substancji palnych w postaci gazów, par, mgieł, nie występuje w trakcie normalnego działania, […]

Strefa 1

Styczeń 4, 2017 admin 0

Strefa 1 – przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa zawierająca mieszaninę  z powietrzem substancji palnych w postaci gazów, par, mgieł, może czasami wystąpić  w trakcie normalnego […]

1 2 3