Strefa 2

Styczeń 4, 2017 admin 0

Strefa 2 – przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa zawierająca mieszaninę z powietrzem substancji palnych w postaci gazów, par, mgieł, nie występuje w trakcie normalnego działania, […]

Strefa 1

Styczeń 4, 2017 admin 0

Strefa 1 – przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa zawierająca mieszaninę  z powietrzem substancji palnych w postaci gazów, par, mgieł, może czasami wystąpić  w trakcie normalnego […]

Strefa 0

Styczeń 4, 2017 admin 0

Strefa 0 – przestrzeń, w której atmosfera wybuchowa zawierająca mieszaninę  z powietrzem substancji palnych w postaci gazów, par, mgieł, występuje stale, często lub przez długie […]

Grupa wysokości

Styczeń 4, 2017 admin 0

Grupa wysokości – zgodnie z warunkami techniczno-budowlanymi zostały wprowadzone następujące grupy wysokości budynków: Niskie (N) – ich wysokość wynosi do 12 m włącznie nad poziomem […]

Dojście ewakuacyjne

Styczeń 4, 2017 admin 0

Dojście ewakuacyjne – długość drogi ewakuacyjnej od wyjścia z pomieszczenia na tę drogę do wyjścia do innej strefy pożarowej lub na zewnątrz budynku.   Budynki […]

Warunki ewakuacji

Styczeń 4, 2017 admin 0

Warunki ewakuacji – rozumie się przez to zespół przedsięwzięć oraz środków techniczno-organizacyjnych zapewniający szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagrożonej lub objętej pożarem. Przejście ewakuacyjne – […]

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Styczeń 4, 2017 admin 0

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu – rozumie się przez to wyłącznik odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest […]

Oddzielenie przeciwpożarowe

Styczeń 4, 2017 admin 0

Oddzielenie przeciwpożarowe – element konstrukcji budynku (ściana, strop) wydzielający strefę pożarową o określonej zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych klasie odporności ogniowej (REI).

Strefa pożarowa

Styczeń 4, 2017 admin 0

Strefa pożarowa – rozumie się przez to przestrzeń wydzieloną w taki sposób, aby  w określonym czasie pożar nie przeniósł się na zewnątrz lub do wewnątrz […]

Odporność ogniowa

Styczeń 4, 2017 admin 0

Odporność ogniowa – zdolność konstrukcji lub elementu budynku poddanego działaniu znormalizowanych warunków fizycznych do spełnienia w określonym czasie wymagań dotyczących: nośności ogniowej (R) i/lub izolacyjności […]

1 2 3 4 5